تبلیغات
نوجوانان تیزهوش - سوال های هوشی

موفقیت با یک کار کوچک و ساده آغاز می شود.

سوال های هوشی

نویسنده :mahtab
تاریخ:چهارشنبه 28 فروردین 1392-23:24

توجه: این مسئله فقط باید در کلة شما حل شود! از کاغذ و قلم و ماشین‌حساب استفاده نکنید. و حالا سوال:
۱۰۰۰ تا بگیر و ۴۰ تا بهش اضافه کن.
حالا ۱۰۰۰ تای دیگه بهش اضافه کن.
حالا ۳۰ تا اضافه کن.
۱۰۰۰ تای دیگه اضافه کن.
حالا ۲۰ تا اضافه کن.
حالا ۱۰۰۰ تای دیگه هم اضافه کن.
حالا ۱۰ تا بهش اضافه کن.مجموعش چقدر شد؟                                                                                      


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
فاطمه
شنبه 7 تیر 1393 09:58
5000
کاری نداشت که...
پاسخ mahtab :
یکشنبه 12 آبان 1392 19:56
میشه بگی چه جوری حلش میکنی من هرکاری میکنم میشه 5000
پاسخ mahtab : اول همه هزاری ها رو بگیر!40 و 30 و 20 و 10 رو اضافه کن که چمع این چهار تا میشه 100 ...
به 4000 که جمع هزار هاست اضافه کن میشه 4100!
جواد
چهارشنبه 3 مهر 1392 19:05
میشه 4060
پاسخ mahtab : okمگه اسم تو تو وبت مارال نیست.ضایع
maral
جمعه 14 تیر 1392 15:58
5000
درسته؟
پاسخ mahtab : نه.
YASMIN
شنبه 8 تیر 1392 18:41
5000
پاسخ mahtab : غلطه.
M__m__D
سه شنبه 28 خرداد 1392 13:22
سلام
من اومدمم نگی نیومدم هااااااااااا
خواستی بازم سر بزن
پاسخ mahtab : باشه ممنون که اومدی.
ahmad
سه شنبه 28 خرداد 1392 03:40
سلام عژیزم چرابروزنیستی؟

اماخدایش موضوع وبت جالب بود تکراری نبود
موفق باشی عزیز
پاسخ mahtab : خیلی ممنون.گفتم که تا 2 هفته ای آپ نمیکنم.
دوشنبه 27 خرداد 1392 22:34
.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★
الهی :

توهدفی ، من دنبال توام

تو معبودی ، من عبد توام

توعشقی ، من عاشق توام

تو نوری ، من شب پره توام

تو بال باش ، من پرنده ام

تو ارباب باش ، من برده ام

تو همراه باش ، من رونده ام

تو ناز باشی ، من نیازم

تو آوازباشی ، من یه سازم

خدایا فقط باش ، که بی تومی بازم

.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★
دوشنبه 27 خرداد 1392 22:33
جوابش میشه5000
خخخخخخخخخخخخ
اجی سوالی حافظه ای بذار برات سه سوته حلش کنم
پاسخ mahtab : نه خیر.باهوش دیدم چطوری 3 سوته حلش کردی!
رویا
دوشنبه 27 خرداد 1392 21:27
ایجاد تغییرات بزرگ
زندگی تا حدی ترسناک است

اما میدانید حتی ترسناک تر از آن چیست ؟
، “حسرت” . .
♥A♥
دوشنبه 27 خرداد 1392 19:42
پایانی برای قصه ها نیست،

نه بره ها گرگ میشوند نه گرگها سیر!

خسته ام از جنس قلابی آدمها...

دار میزنم خاطرات کسی را که مرا دور زده،

حالم خوب است...

اما گذشته ام درد میکند!!
پونه
یکشنبه 26 خرداد 1392 11:37
4100شد
ممنون ك سر زدی.
پاسخ mahtab : خواهش میکنم.جوابت هم درسته.
پنجشنبه 23 خرداد 1392 13:46
ـــــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــ(¯´v´¯)ـــ (¯´v´¯) ــــــــــ (¯´v´¯)ــ(¯´v´¯)
ــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ـــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــ (¯´v´¯)......… I♥U …I♥U… I♥U …I♥U… (¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــ (¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯)
آپم سر بزن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــــــ(¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــ(¯´v´¯)ـــ (¯´v´¯) ــــــــــ (¯´v´¯)ــــ(¯´v´¯)
ــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــ (¯´v´¯) ـــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ـــــــــــ (¯´v´¯) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــ (¯´v´¯...… I♥U .…I♥U…. I♥U …I♥U..…) (¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)ـــــــــــــ (¯´v´¯)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (¯´v´¯)
نویسنده کوچک
سه شنبه 21 خرداد 1392 10:34
4100
آسون بود.
ولی من اول 4 تا 1000 رو حساب کردم بعد بقیه رو جمع کردم.....!!!
پاسخ mahtab : درسته من هم به همین روش رفتم.خوب فهمیدی جوجو
paria
دوشنبه 20 خرداد 1392 19:19
خیلی اسون بود...
4100
پاسخ mahtab : بله.
خوشگل
جمعه 10 خرداد 1392 13:13
4100
پاسخ mahtab : بله.
الهه
سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 10:48
5000 درست گفتم
پاسخ mahtab : نه غلطه.
Vanellope
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 21:56
خیلی خیلی آسون بود:4100
خیلی دوستت دارم.
شنبه 21 اردیبهشت 1392 18:34
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´

غمگین و آپم...
دوست داشتی بیا...
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 18:09
فکر کنم 5000 بشه خلی وب خوشملی داری
پاسخ mahtab : نه یه کم بیش تر دقت کن.
سلمان
سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 09:46
معذرت می خوام اشتباه فرستادم قبلی را منظورم 4100بود
سلمان
سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 09:41
40100
پاسخ mahtab : بالاخره کدوم جواب صحیح است آخر؟؟؟؟
مهسا
جمعه 30 فروردین 1392 16:47
جوابش شاید4000 باشه
پاسخ mahtab : نه بیش تر دقت کن.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.